خدمات پرداخت الکترونیکی
خدمات شهرسازی
مکان های دیدنی
خدمات پیامکی
کمیسیون ماده 5
پارک میشو

اعلان های شهرداری

شهرداري شبستر در نظر دا رد با استنادمجوز شماره113شوراي محترم اسلامي شهر شبستر تعدادي از املاک خود را از طريق آگهي مزايده بفروش برساند.
موضوع مزایده : واگذاري کارخانه تولید قطعات بتنی شهرداری شبستر بطور اجاره
واگذاري امورات خدمات شهری بصورت حجمی شامل رفت وروب و جمع آوری و حمل زباله نگهداری فضای سبز و خدمات عمومی
شهرداري شبستر در نظر دا رد با استنادمجوز شماره103شوراي محترم اسلامي شهر شبستر تعدادي از املاک خود را از طريق آگهي مزايده بفروش برساند.

اخبار ویژه

به گزارش روابط عمومی شهرداری شبستر ، ساماندهی هفته بازارشهر شبستر آغازگردید.
امام جمعه شبستر با تاکید بر اینکه شوراها، شهرداران و دهیاران به مسائل فرهنگی شهرها و روستاها گفت: توجه به فرهنگ از وظایف اساسی مسئولین است.
احداث زمین چمن مصنوعی فوتبال در پارک میشو شبستر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی
پیامک: ایمیل:  info@shabestar.ir
ارتباط با شهردار    
 
info@shabestar.ir  
آدرس : شبستر - ابتدای خیابان  شیخ محمود شبستری
 
 

نقشه شبستر

  نمای شهر            نقشه تاریخی شهر

درباره شهرداری شبستر

شهردار
 تعرفه عوارض محلی
ساختار و شرح وظایف
راهنمای مراجعین
شهرداران قبلی
چشم انداز
اهداف
نظرسنجی مردمی
تاریخچه
گزارش عملکرد
معرفی کارکنان
سالنامه آماری