نمایش 21 - 30 از 196
عملیات نوسازی جداول روبروی ورزشگاه تختی شبستر / گزارش تصویری به گزارش روابط عمومی شهرداری شبستر ، با توجه به وضعیت نامناسب جداول روبروی ورزشگاه تختی شبستر ، شهرداری شبستر اقدام به نوسازی این جداول کرد . 1396-07-04 13:10:46
عملیات لاشه چینی و سنگ فرش مسیر یادمان شهدای گمنام / گزارش تصویری به گزارش روابط عمومی شهرداری شبستر ، عملیات سنگ فرش مسیر یادمان شهدای گمنام از پارک میشو با سرعت در حال انجام است . 1396-07-04 13:05:36
آسفالت ریزی کوچه مائده 3 در خیابان حافظ شرقی /گزارش تصویری به گزارش روابط عمومی شهرداری شبستر ، آسفالت کوچه مائده 3 د رخیابان حافظ شرقی بعدازجدول گذاری وزیرسازی به اتمام رسید. 1396-07-01 11:41:24
آسفالت ریزی پیاده رو د ربلوار خروجی به سمت شهر تسوج وخبابان نگین به گزارش روابط عمومی شهردای شبستر ، آسفالت ریزی خیابان نگین وپیاده رو بلوار خروجی به سمت شهر تسوج به اتمام رسید. 1396-07-01 10:45:24
اتمام عملیات آسفالت ریزی در خیابا ن قدس به گزارش روابط عمومیشهردای شبستر ، آسفالت ریزی سه کوچه از خیابان قدس به اتمام رسید. 1396-07-01 10:17:11
ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تسلیت باد 1396-07-01 08:27:28
اقدمات واحد خدمات شهری شهرداری شبستر دراستانه بازگشایی مدارس واحد خدمات شهری شهرداری شبستر در آستانه فرا ر رسیدن بهار علم ودانش اقدام به شستشویی جوی ها،محوطه مدارس، خیابانها وخط کشی معابر سطح شهرنموده است. 1396-06-30 12:18:48
اتمام عملیات آسفالت ریزی خیابا ن باکری به گزارش روابط عمومی شهرداری شبستر ، آسفالت ریزی خیابان باکری بعدازجدول گذاری و زیرسازی به پایان رسید. 1396-06-30 11:30:28
عملیات آسفالت ریزی خیابان نگین / گزارش تصویری به گزارش روابط عمومی شهرداری شبستر ، آسفالت ریزی خیابان نگین توسط شهرداری شبستر آغازگردید. 1396-06-29 10:47:01
آسفالت ریزی دوکوچه ازخیایان قدس به گزارش روابط عمومی شهرداری شبستر، عملیات آسفالت ریزی دو کوچه از خیابان قدس آغازگردید. 1396-06-29 10:24:16

صفحه‌ها