تاریخ : 1. مهر 1396 - 10:45   |   کد مطلب: 516
به گزارش روابط عمومی شهردای شبستر ، آسفالت ریزی خیابان نگین وپیاده رو بلوار خروجی به سمت شهر تسوج به اتمام رسید.

به گزارش روابط عمومی شهردای شبستر ، آسفالت ریزی خیابان نگین وپیاده رو بلوار خروجی به سمت شهر تسوج به اتمام رسید.

دیدگاه شما