تاریخ : 1. مهر 1396 - 11:41   |   کد مطلب: 517
به گزارش روابط عمومی شهرداری شبستر ، آسفالت کوچه مائده 3 د رخیابان حافظ شرقی بعدازجدول گذاری وزیرسازی به اتمام رسید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری شبستر ، آسفالت کوچه مائده 3 درخیابان حافظ شرقی بعدازجدول گذاری و زیرسازی به اتمام رسید.

دیدگاه شما