تاریخ : 4. مهر 1396 - 13:10   |   کد مطلب: 519
به گزارش روابط عمومی شهرداری شبستر ، با توجه به وضعیت نامناسب جداول روبروی ورزشگاه تختی شبستر ، شهرداری شبستر اقدام به نوسازی این جداول کرد .

به گزارش  روابط عمومی شهرداری شبستر ، با توجه به وضعیت نامناسب جداول روبروی ورزشگاه تختی شبستر ، شهرداری شبستر اقدام به نوسازی این جداول کرد .

دیدگاه شما