تاریخ : 4. مهر 1396 - 13:20   |   کد مطلب: 520
به گزارش روابط عمومی شهرداری شبستر ، واحد فنی و شهرسازی شهرداری شبستر احداث آبرو و آسفالت کوچه های کوی فدک را در دستور کار خود قرار داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری شبستر ، واحد فنی و شهرسازی شهرداری شبستر احداث آبرو و آسفالت کوچه های کوی فدک را در دستور کار خود قرار داد.

دیدگاه شما