تاریخ : 17. مهر 1396 - 8:37   |   کد مطلب: 524
در جلسه شورای اسلامی شهر شبستر،سید باقر موسویان به عنوان شهردار شبستر انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری شبستر ،احد کریم پور با تایید این خبر گفت:سیدباقر موسویان در جلسه امروز شورای اسلامی شهر شبستر به عنوان شهردار شبستر انتخاب شد.

کارشناس امور شهری و شوراهای فرمانداری شبستر اظهار کرد:هر پنج نفر عضو شورای اسلامی شبستر در این جلسه حضور داشتند.

سید باقر موسویان مسئول حراست شهرداری شبستر بوده و همچنین سرپرستی شهرداری شهر شبستر را اکنون بر عهده دارد.

دیدگاه شما