تاریخ : 19. مهر 1396 - 8:20   |   کد مطلب: 525
به گزارش روابط عمومی شهرداری شبستر زیرسازی و احداث آبرو در کوی فدک توسط واحد فنی شهرسازی در حال انجام است

.

دیدگاه شما