تاریخ : 19. مهر 1396 - 8:29   |   کد مطلب: 526
به گزارش روابط عمومی شهرداری شبسترآسفالت کوچه کوثر ۶ و گلگشت یک توسط واحد فنی و شهرسازی انجام شد

گزارش تصویری /

دیدگاه شما