تاریخ : 25. مهر 1396 - 8:35   |   کد مطلب: 532
به گزارش روابط عمومی شهرداری شبستر ، واحد خدمات شهری طی یک ماه گذشته فعالیت های زیر را در راستای زیبا سازی شهر شبستر انجام داد :

به گزارش روابط عمومی شهرداری شبستر ، واحد خدمات شهری طی یک ماه گذشته فعالیت های زیر را در راستای زیبا سازی شهر شبستر انجام داد : 

* نگهداری فضای سبز سطح شهر 

* تنظیف  و رفت و روب معابر 

*شستشو باکس های زباله 

* هرس کاری درختان سطح شهر 

* زهکشی فضای سبز در نقاط مختلف شهر

* گل کاری فصلی در نقاط مختلف شبستر

* رنگ آمیزی گلدان ها و جداول شهر 

*خط کشی ترافیکی معابر شبستر 

*لوله گذاری برای آبیاری میکانیزه فضای سبز 

*نصب جایگاه مسافر در ضلع جنوبی میدان معلم 

 

 

دیدگاه شما