تاریخ : 14. آبان 1396 - 11:01   |   کد مطلب: 535
به گزارش روابط عمومی شهرداری شبستر ، احداث چمن مصنوعی شهرداری شبستر به مساحت تقریبی 1800 مترمربع با اعتباری بالغ بر 1/800/000/000 ریال به اتمام رسید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری شبستر ، احداث چمن مصنوعی شهرداری شبستر به مساحت تقریبی 1800 مترمربع با اعتباری بالغ بر 1/800/000/000 ریال به اتمام رسیدواز طریق مزایده عمومی جهت بهره برداری واستفاده شهروندان فهیم وگرامی به بخش خصوصی واگذار گردید.

دیدگاه شما