تاریخ : 23. آبان 1396 - 11:46   |   کد مطلب: 537

به گزارش روابط عمومی شهرداری شبستر ، طالب پور فرماندار شهرستان شبستر در مراسم معارفه شهردار جدید شبستر گفت : مبادی ورودی شهر، یکی از عناصر کلیدی ساختار کالبدی و فضایی شهرهاست که گردشگران از آن طریق وارد شهر شده و در واقع اولین تصویر از شهر که در ذهن تازه واردین نقش می بندد و ذهنیتی که ایجاد می کند در همین ورودی ها شکل می گیرد لذا مسافران در بدو ورود به شهر با آن روبرو می شوند و بخش عمده تصورات آنها در خصوص فرهنگ و آبادانی شهر در آن لحظه شکل می گیرد، لذا ساماندهی ورودی های شهر در اولویت برنامه های شهرداری قرار گیرد.

طالب پور فرماندار شبستر افزود : مدیریت پسماند و محیط زیست در شبستر هم یکی از مهمترین اولویت هاست و آسیب های ایجاد شده به محیط زیست با جابجایی و مکان یابی جدید و دفع اصولی پسماند در اولیت کاری شهردار جدید قرار گیرد . فرماندار شبستر همچنین تکریم ارباب رجوع و توجه به خواسته ها و نظرات شهروندان را سرلوحه کار مجموعه شهرداری قرار گیرد تا مردم رضایت کامل از مجموعه مدیریت شهری داشته باشد . وی خاطر نشان کرد  : اعضای شورای اسلامی و شهردار منتخب عملکرد خود را به صورت شفاف در اختیار مردم قرار دهند و از شکاف بین مردم و مجموعه مدیریت شهری جلوگیری شود .

منصور طالب پور گفت : روحیه تعامل و همدلی بین اعضای شورای شهر و شهرداری مورد تاکید ماست و احترام به نظر جمعی از طرف شهرداری و کمک حال بودن شهردار به عنوان عضو شش ام شورا در جهت حل مشکلات مردم مد نظر گرفته شود .

دیدگاه شما